Valla eakate organisatsioonid kogunevad esimesele ümarlauale

Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Priit Toobal ja volikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnu Aavasalu kutsuvad 19. jaanuaril Tervisekoja Hüpassaare saali kokku esimese valla eakate ümarlaua.

Põhja-Sakala valla erinevates piirkondades tegutseb 11 eakate organisatsiooni, klubi või seltsingut. Igal kooskäival seltskonnal on mõnevõrra erinevad ettevõtmised ja tegevused. Ühine on neil aga soov rääkida ja aidata kaasa omaealiste igapäeva hakkamasaamisele, meele lahutamisele ning vajaliku info kättesaamisele.

Kõikidele ümarlauale palutud ühendustele saadetakse kutsed. Esimesel kohtumisel on plaanis leppida kokku ümaraua formaat, ülesanded ja kohustused ning kooskäimise sagedus. Samuti on plaanis valida ümarlaua liider. Esimesel kohtumisel räägitakse ka energiahindade tõusu kompenseerimise võimalustest.

“Eakate ümarlauast saab vallavolikogule ja -valitsusele koostööpartner, kellega väärikas eas vallaelanike elujärge parandavaid teemasid arutatakse, kitsaskohti lahendatakse ja infot vahetatakse”, selgitas ümarlaua üks kokkukutsujatest, volikogu esimees, Priit Toobal.

Eakate ümarlaua ellukutsumine lepiti kokku valimisliidu Ühine Tee, EKRE, Keskerakonna, Isamaa ja Eesti200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingus.