Kuhu minna

Kus ööbida?

Lähimad majutusteenuse pakkujad:

Soomaal:

Soovitame Suure-Jaanit külastada/teha:
https://www.visitestonia.com/en/
https://www.olustveremois.ee/

Suure-Jaani Tervisekoja veekeskus asub Viljandimaal Soomaa piiril.

Hüpassaare, Karuskose … on kohad, kus saab omadega rappa minna ja sealt ka turvaliselt argiellu tagasi pöörduda:
https://eesti.soomaa.com/soomaa-hundikarjad-geeniused-ja-suitsutatud-surnud/
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark

Soomaa külastuskeskus
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/10764

Ingatsi
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1272
Ingatsi õpperada
• Algus ja lõpp: Sandra küla, Karuskosele suunduva tee lõpp
• Pikkus: 4,3 km
• Tähistus: viidad, infostendid
• Rajal näed: lodumets, rabarinnak, Kuresoo raba, laukad, vaatetorn

Lemmjõe
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1275
Lemmjõe keelemetsa õpperada
• Algus ja lõpp: Sandra küla, Kildu – Tõramaa tee 19,6. km asuv parkla Kuusekääral
• Pikkus: 5,8 km
• Tähistus: infostendid
• Rajal näed: lammimets, kobraste tegutsemisjäljed, Lemmjõe tamm, Lemmjõgi, Raudna jõgi

Kuuraniidu
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1277
Kuuraniidu õpperada
• Algus ja lõpp: Sandra küla, Kildu–Tõramaa tee 15,6. km asuv parkla
• Pikkus: 1 km
• Tähistus: infostendid
• Rajal näed: kõdusoomets, torikseened, vaatetorn

Hüpassaare
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1281
Hüpassaare õpperada
• Algus ja lõpp: Kootsi küla, Mart Saare majamuuseum
• Pikkus: 4,4 km
• Tähistus: infostendid
• Rajal näed: kõdusoomets, Kuresoo raba, laukad, Mart Saare majamuuseum

Öördi
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1285
Öördi õpperada
• Algus ja lõpp: Iia küla, Kõpu–Jõesuu mnt 7. km juhatab viit
• Pikkus: 2,4 km
• Tähistus: infostendid
• Rajal näed: jäänukjärv, Öördi raba

Koprarada
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaa-rahvuspark/1714
Koprarada õpperada
• Algus ja lõpp: Tipu küla, RMK Soomaa rahvuspargi külastuskeskus
• Pikkus: 1,8 km, millest 660 m on läbitav ratastooli ja lapsevankriga
• Tähistus: viidad, infostendid
• Rajal näed: erinevad metsatüübid, Mardu oja, kobraste tegevusjäljed

Ruunaraipe lõkkekoht
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/soomaa-rahvuspark/1283
https://www.puhkaeestis.ee/et/kopu-kulastuskeskus

Soomaa rahvuspark

https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/soomaa-rahvuspark

Lõhavere linnamägi
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/sakala-puhkeala/lohavere-linnus
Eesti muinasvanema Lembitu linnuseks peetud Lõhavere on üks põhjalikumaid uuritud linnamägesid Eestis.

Olustvere mõis
https://www.olustveremois.ee/15-moisa-kojad.html
Olustvere mõisakompleksi külastades on võimalik osa saada erinevate kodade – klaasikoda, keraamikakoda, villa- ja käsitöökoda, meekoda, leivakoda, sepikoda – tegevustest.
Igas kojas on omaala spetsialist, kelle juhendamisel on võimalik ise teatud oskusi omandada või täiendada. Kojad asuvad endistes mõisahoonetes, mis on renoveeritud ja kohandatud erinevateks töötubadeks ja näituste väljapanekuteks.