COVID kiirtestimine Tervisekojas

Alates 19.08 saab Tervisekoja külastaja teha kiirtesti enda turvalisuse kontrollimiseks.