Koduõde

Koduõde HELI MIIL
Koduõe teenuse saamise aluseks on vajalik perearsti saatekiri

Kes vajab koduõendusteenust?
Koduõendusteenus on mõeldud patsiendile, kes siiski vajab asjatundlikku meditsiinilist abi kodustes tingimutes. Samuti võib kodust õendusabi vajada piiratud liikumisvõimega inimene, kes ei suuda oma haigusest tulenevate probleemide tõttu ise arsti juurde minna – seega on koduõde ka oluliseks ühenduslüliks perearsti või raviarsti ja abivajaja vahel. Koduõde osutab õendusteenust patsiendi kodus.

Kuidas toimub suunamine koduõendusteenusele?
Patsiendi koduõendusteenusele suunamise vajaduse otsustab perearst vm eriarst kas ise või koos õega. Teenuse saamise aluseks on vajalik saatekiri, millele arst märgib patsiendi terviseprobleemid, vajaliku ravi ning õde märgib õendusabivajaduse. Koduõendusteenus on ravikindlustatud inimesele tasuta, selle eest maksab haigekassa. Haigekassa poolt tasutud teenus katab koduõe töö, transpordikulud patsiendi juurde ja protseduuride tegemiseks kasutatud materjali (tilkinfusioonid, veenikanüülid, haavahooldusvahendid) kulu. Teenuse hind ei kata arsti poolt eelnevalt retseptiga määratud ravimite (nt astmaravimid, kõrgvererõhktõve ravimid) ega arsti poolt eelnevalt määratud meditsiiniseadmete (nt stoomihooldusvahendid, glükomeetri testribad diabeetikutel) kulu.
Kui patsient vajab õendusabi, mis mahu poolest ületab koduõenduse võimalused, tuleb patsient suunata õendushaiglasse.

Millised on koduõe poolt osutatavad teenused?
Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad muuhulgas:

  • õendusalane nõustamine (nt abivahendite kasutamise õpetamine, pereliikmete juhendamine ja õpetamine; toitumisalane nõustamine);
  • õendustoimingute teostamine (nt lamatiste profülaktika ja ravi, vererõhu mõõtmine, asendravi; kusepõie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus; epitsüstostoomi hooldus ja vahetus; stoomide hooldus; haava- ja haavandite ravi; trahheostoomi hooldus; perifeerse veenikanüüli paigaldamine ja hooldamine; nasogastraalsondi paigaldamine; sondiga toitmise õpetamine; inhalatsioonide teostamine; veresuhkru mõõtmine glükomeetriga);
  • arsti otsuse alusel raviprotseduuride (nt haavaõmbluste eemaldamine haavalt; hapnikravi; ravimite manustamine lihasesiseselt, veenisiseselt, nahaalusi, suukaudselt, rektaalselt, toitelahuste manustamine; valuravi; peritoneaaldialüüs) ja vajadusel teatud laboriuuringute tegemine;
  • vähihaige sümptomaatiline ravi ja vaevuste leevendamine.

Koduõe ülesandeks ei ole käia kodus patsiendilt laboratoorsete uuringute teostamiseks analüüse võtmas. Samuti ei ole koduõe ülesandeks transportida patsienti haiglast koju või kodust haiglasse.
Teenust puudutavate küsimuste korral pöörduge oma perearsti poole või Haigekassa infotelefonile 669 6630 .